ם הודעה מיו"ר ענף ההוקי גלגליות - אודי גדנקן - הוקי גלגליות - Roller Hockey - עומד הבית - איגוד הגלגליות בישראל - ענף ההוקי גלגליות

הודעה מיו"ר ענף ההוקי גלגליות - אודי גדנקן


הורים ואוהדים יקרים !

לאור אירועים לא נעימים שהתרחשו במגרשים לאחרונה בעת משחקים, מצאתי לנכון להזכירכם כי ענף ההוקי
חרט על דיגלו חזון ספורטיבי, ערכי וחינוכי, אשר מתבטא גם כן בהתנהגות במגרשים בזמן האימונים, המשחקים, והעת שביניהם. שכן זה כולל את כל העושים במאלכה, שחקנים, הורים, מאמנים, אוהדים וכיוצא בזאת.

אני מוצא לנכון לציין כי ישנה  חשיבות גדולה לאווירה חיובית וספורטיבית במגרשים, שתלווה בהתלהבות, עידוד, ואפילו פריקת מתחים אשר תעשה על ידי קהל האוהדים באופן שמכבד את המתחרים גם ברגעים של אכזבה ותסכול.
אני מאמין כי ההורים מהווים מודל לחיקויי עבור ילדיהם וכן דוגמא אישית הינה המפתח החינוכי הראשוני במעלה .
על כן, אני מצפה להתנהגות הולמת וספורטיבית גם מקהל ההורים והאוהדים כאחד .

התנהגות אוהדים שאינה הולמת תגרור הזמנת הקבוצה לוועדת משמעת !
בכבוד רב,
                                                                             אודי גדנקן - יו"ר ענף ההוקי גלגליות בישראל 
                                                                             054-4379909
                                                                             Udi.gedanken@gmail.com
                                                                             http://www.facebook.com/groups/IRHockey/