ם פרסום סיכום ישיבות הנהלת ענף ההוקי - הוקי גלגליות - Roller Hockey - עומד הבית - איגוד הגלגליות בישראל - ענף ההוקי גלגליות

פרסום סיכום ישיבות הנהלת ענף ההוקי

להלן מתפרסמים כל סיכומיי ישיבות הפורום לקידום ענף ההוקי גלגליות בישראל :        

עונה 2010-2011


ישיבה מספר -6  (לא התפרסם סיכום).


ישיבה מספר -8  16/08/2011
עונה 2011-2012

ישיבה מספר -9  08/09/2011

ישיבה מספר - 10 12/01/2012

ישיבה מספר  -11  25/02/2012

ישיבה מספר - 12  12/05/2012

עונה 2012-2013

ישיבה מספר - 13  08/09/2012 ( לא התפרסם סיכום )

ישיבה מספר - 14  21/12/2012

ישיבה מספר - 15  12/04/2013

ישיבה מספר - 16 10/05/2013

עונה 2013-2014

ישיבה מספר - 17 23/10/2013

כל ישיבה נשתדל להוציא סיכום ולהעלותו לאתר האיגוד.